MENU

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
  ul. Wł. Jagiełły 11
  20-281 Lublin
 • tel. 081 7468177
  fax. 081 7468177

Wtorek 25.09.2018

Wtorek 25.09.2018

Ważne linki

Mapa

Witamy w EduPage!

Drodzy Uczniowie, 

na tej stronie będziecie mogli przejrzeć swoje plany lekcji, zmiany w zastępstwach, a także zapoznać się z innymi, bieżącymi informacjami. Mamy nadzieję, że strona przypadnie Wam do gustu i okaże się przydatna.

 

Wiadomości

 • Lubelskie wspiera uzdolnionych

  Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019
  – nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne

  Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie od 3 do 21 września 2018 r.

  Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2018/2019 –  511 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 40% dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 40% dla uczniów liceów ogólnokształcących i 20% dla uczniów klas gimnazjalnych.

 • „POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

  Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

  LINK

 • W związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazuję informacje i uwagi dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów, Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, stanowiący załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym względzie. Celem sprawnego przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią regulaminu będącego załącznikiem do ww. uchwały (załącznik nr 1 do niniejszego pisma) oraz uwzględnienie przedstawionych uwag.

 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  PODRĘCZNIKI DO KLAS I – VIII 
  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KAŻDY UCZEŃ OTRZYMA BEZPŁATNIE 
  Z DOTACJI CELOWEJ 
  MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.
  JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, 
  IŻ RODZICE DZIECI, KTÓRE BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ NA LEKCJE RELIGII, ZOBLIGOWANI SĄ 
  DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 
  NA WŁASNY KOSZT 
  DO DNIA 1 WRZEŚNIA 2018 r.
   

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W POZCZEGÓLNYCH KLASACH:

  KLASA 1

  KLASA 2

  KLASA 3

  KLASA 4

  KLASA 5

  KLASA 6

  KLASA 7

  KLASA 8

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
  ul. Wł. Jagiełły 11
  20-281 Lublin
 • tel. 081 7468177
  fax. 081 7468177

Galeria zdjęć